9
اکتبر
داگرئوتیپ از تصویر "محمد محمدزاده تیتکانلو" توسط عکاس هنرمند تبریزی جناب (دکتر مخلصی) با شیوه "میم داگ" گام دیجیتال در شهریور و مهرماه 1396ساخته شد. این نخستین داگرئوتیپ موفق این هنرمند و داگرین معاصر آذری می باشد که انتشار یافته. امید است که این هنر فاخر در تمامی نقاط کشور اشاعه یابد و هنرمندانی چون دکتر مخلصی با همت و پشتکار، پست مدرن را در...
15
اکتبر
باشگاه عکاسی هنری در راستای رسالت هنری خود با هدف ثبت زیباشناسانه بناهای معماری ارزشمند خراسان رضوی با همکاری دپارتمان آموزشی شرکت معماری ستاوندپاژ که رزومه هایی چون هتل درویشی و هتل مدینه الرضا را در کارنامه خود دارد اقدام به برگزاری سمینار تخصصی عکاسی معماری کرده است تا جلوه های ویژه ای از معماری را نمایان سازد. سمیه محمودی مدیر باشگاه عکاسی هنری اعلام...
27
آگوست
خبر از سایت انجمن صنفی عکاسان مشهد: عصر روز یکم مرداد ۱۳۹۵ با حضور مدیران شهری و پیشکسوتان عکاسی مشهد در مجموعه تالار شهر میدان شهدا نخستین “بزرگداشت تاریخ عکاسی مشهد ۲۰۱۷ ” توسط انجمن عکاسان خراسان رضوی، شهرداری مشهد و کانون هنرمندان خراسان برگزار شد.در این بزرگداشت از پیشکسوتان عکاسی مشهد ازجمله استاد محمد محمدزاده تیتکانلو، بدلیل سوابق و تلاش مستمر در مبحث تاریخ...