24
نوامبر
ششمین نمایشگاه عکس داگرئوتیپ جهان در مشهد افتتاح شد به گزارش رسانه ها، در این نمایشگاه حدود ۱۵ عکس فاخر “داگرئوتیپ های شرقی” که روی لوح نقره تشکیل شده است با موضوع “مناظر باستانی و پرتره” توسط محمد محمدزاده تیتکانلو نخستین داگرین معاصر ایران به نمایش در آمد. براساس گزارش تیوال، این نمایشگاه جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ ساعت ۴ تا ۸ عصر افتتاح شد و...