21
ژوئن
داگرئوتیپ خسوف نخستین تصویر داگرئوتیپ از فضا در ایران می باشد. همچنین اولین عکس رنگین داگ از آسمان و موضوع خسوف  در دنیا می باشد. داگ مزبور با شیوه میم داگ در 1392 توسط محمد محمدزاده تیتکانلو به ثبت رسید.document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);
21
ژوئن
داگرئوتیپ پروفسور سید حسن امین با شیوه میم داگ در خرداد 1394 توسط محمد محمدزاده تیتکانلو به ثبت رسید این داگ در رابطه با پروژه بزرگ مجموعه "داگرئوتیپ های مفاخر ایران" که از سال 1392 آغاز گردیده ساخته شده است.
15
آوریل
[caption id="attachment_737" align="aligncenter" width="480"] Mim Daguerreotype Process Symbol; The Contemporary Daguerreotype Of Iran- 2009[/caption] Mim Daguerreotype Process Symbol; The Contemporary Daguerreotype Of Iran- 2009
2
ژانویه
  ابداع داگرئوتیپ سه بعدی " تری دی داگ 3D dag " [caption id="attachment_688" align="aligncenter" width="553"] نخستین عکس داگرئوتیپ سه بعدی در جهان توسط محمد محمدزاده تیتکانلو 1392[/caption] " تری دی داگ " پروسه ای از زیرمجموعة "میم داگ" می باشد. در این شیوه از دو زیر مجموعة میم داگ (گام دیجیتال و گام آنالوگ) جهت ساخت نگاتیو و عملیات ثبوت استفاده می شود. اما تنها...
11
اکتبر
بازتولید نخستین عکس جهان در انجمن صنفی عکاسان مشهد نخستین عکس جهان در سال 1826 میلادی توسط جوزف نیسفور نیپس به ثبت رسیده است. وی، با استفاده از مومیا (قیر طبیعی) اندود نمودن یک لوح فلزی از جنس پیوتر، آنرا به نور حساس کرد و پس از 8 ساعت نوردهی بوسیلة دوربین، منظرة مقابل پنجرة را ثبت نمود. که اکنون در آمریکا در موزه نگهداری...
21
آوریل
ثبت پرتره هنرمندان و فرهیختگان ایرانی بر لوح درخشان داگرئوتیپ، در کشور حرکتی نو وبدیع میباشد که توسط "محمد محمدزاده تیتکانلو" داگرین معاصر و با مدیریت و تهیه کنندگی "علیرضا محمدزاده" صورت پذیرفته است. این پروژه عکاسی با هدف ماندگاری تصویر مشاهیرفرهنگ ایران تهیه گردیده است. در مقطع فعلی ازمفاخری چون آیدین آغداشلو، محمود دولت آبادی، داریوش شایگان، جلال خالقی مطلق، سیمین بهبهانی و... عکسبرداری...