12
اکتبر
معرفی یک داگرئوتیپ زنده ایرانی از ریشار خان در موزه "اورسی Musée d'Orsay" شهر پاریس فرانسه، یک داگرئوتیپ با شماره شناسایی PHO 197939 نگهداری می شود که فعلأ می توان آنرا قدیمی ترین داگرئوتیپ زنده که در ایران عکاسی شده است نامید. این داگرئوتیپ مربوط به کلکسیون فامیلی "بریبیسون BREBISSON " بوده که در تاریخ 5/1/1979 میلادی به موزه اورسی که با تغییر کاربری یک...
11
اکتبر
معرفی فرایند ابداعی در عرصة داگرئوتیپ معاصر ایران میم داگ (گام دیجیتال، گام آنالوگ، گام سه بعدی، گام قطبی) هر شیوه و فرمتی از عکاسی دارای محسنات و دنیای جذاب مخصوص به خود می باشد و با توجه به پتانسیل تغییرپذیری آنان، می شود آن شیوه ها را از نظر فنی با دانش روز بروز و هماهنگ نمود و از آنان استفاده بهینه کرد. در...
21
مه
داگرئوتیپ نخستین شیوة عکاسی، در سال 1839 میلادی توسط «لویی داگر» فرانسوی معرفی گردید. یک عکس داگ توسط ذرات نقره و یُد با وساطت بخار جیوه در سطح یک لوح از جنس نقرة براق شده، پس از پوز دادن (نور دادن) بدست می آید. تضاد بین ذرات در سطح لوحه، آن چیزی است که باعث تشکیل تنالیته ها و کنتراست در تصویر می گردد. هنگام...