About me

Mohammad mohammadzadeh Titkanloo 2010

Mohammad mohammadzadeh Titkanloo 2010

محمّد محمّدزاده تیتکانلو متولد 1343 بجنورد، عکاس، داگریّن، نقاش، محقق تاریخ عکاسی و هنر،تئوریسین هنرهای تجسمی، عضو انجمن های عکاسی در ایران و خارج از کشور، همچنین عضو فدراسیون بین المللی عکاسی هنری “فیاپ” و مدیر فرهنگی انجمن صنفی عکاسان مشهد می باشد. مهمترین فعالیتهای هنری و علمی وی در باب عکاسی به قرار ذیل می باشد:

احیای شیوة عکاسی داگرئوتیپ در ایران، برگزاری نمایشگاهها و گارگاه با شیوة داگرئوتیپ برای نخستین بار در کشور، تألیف و نشر کتاب و مقالات دربارة داگرئوتیپ و ارتقاء این فرایند با ابداعات و اختراعات نو از جمله ابداع شیوه عکاسی “میم داگ” که دارای چهار گام و فرایند مستقل با عنوان “دیجیتال داگرئوتیپ”، “آنالوگ داگرئوتیپ”، ” تری دی داگ 3D dag” و “پولاریزه یا قطبش داگرئوتیپ” می باشد. ابداع “کاغذ عکس فوری مانیتوری” سیاه وسفید؛ کاغذ ابریشمینی که می توان روی تصاویر مانیتوری از جمله لپ تاب یا  صفحه نمایش گوشی های موبایل و غیره  قرار داد و براحتی تصویر را روی کاغذ انتقال داده و در آلبوم گذاشت.اولین نمایشگاه داگرئوتیپ ایران در موزة عکسخانه شهر تهران، بهار 1392 برگزار گردید و داگهایی از معماری باستانی ایران در نمایشگاهی با عنوان “داگرئوتیپ های شرقی” پاییز 1392 در نگارخانة “آذر نور” مشهد به نمایش عموم درآمد. نخستین کارگاه داگرئوتیپ نیز در بهار 1392 در موزة عکسخانة شهر تهران برگزار شد و داگرئوتیپی از روی تصویر ستارخان، با شیوة ابداعی “میم داگ” در جمع حاضران به ثبت رسید. هم اکنون نیز عکس “سعدیة شیراز” از مجموعة داگهای “معماری باستانی” از محمدزاده در این موزه موجود است که با شیوة میم داگ در گام قطبی برداشته شده است. تالیفات محمدزاده عبارتند از: کتاب «کُهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران» 1388 ، کتاب عکس «رستاخیز درارمنستان» 1388 ، کتاب «نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران»  1389 ، کتاب «سیاحان عکاس در خراسان» 1393 ، کتاب تاریخ داگرئوتیپ ایران 1394 همچنین تألیف بیش از 100مقاله با موضوع “داگرئوتیپ”، “تاریخ عکاسی” و “هنرهای تجسمی” و چاپ آنان در نشریات معتبر، مختصری از فعالیتهای ایشان می باشد.

ابداعات نو در حیطة عکاسی داگرئوتیپ و ادغام تکنولوژی باستانی عکاسی با عکاسی مدرن یکی از مهمترین فعالیتهای محمدزاده در کشور و حتی در جهان می باشد که در اینجا این ابدعات و اختراعات را مجموعأ نام می بریم:

1- ابداع روش عکاسی «میم داگ» که دارای چهار گام و فرایند مستقل  با عناوین دیجیتال داگرئوتیپ، آنالوگ داگرئوتیپ، قطبش داگرئوتیپ و تری دی داگرئوتیپ یا داگ سه بُعدی می باشد. 1389

2- اختراع دستگاه “ داگ ساز Dag maker apparatus ” جهت استفادة متصدیان عکاسخانه ها برای ساخت عکس فاخر داگرئوتیپ مثبت.

3- ابداع “دستگاه پوزدهی(Exposer unit) ” جهت استفاده در شیوة میم داگ گام دیجیتال داگرئوتیپ و آنالوگ داگرئوتیپ

4-  ابداع “مایع ارتقاء” جهت تشکیل فیلم محافظ  و افزایش کنتراست درعکس “میم داگ داگرئوتیپ” بجای «کلرطلا»

5- ابداع داگرئوتیپ سه بعدی ( تری دی داگ 3D dag )

6- اختراع دستگاه ” تری دی داگ 3D dag ”  جهت تولید داگرئوتیپ سه بعدی.

7- ابداع “کاغذ عکس فوری مانیتوری” جهت تبدیل کردن فوری عکسهای صفحه نمایش مانیتور و گوشی ها به عکس کاغذی  و آلبوم نمودن آنان. 1394

8- ابداع شیوه نقاشی “کهن نگاری”، دهه 60  با مجموعه نقاشی های “مشروطه خواهان”

 

برخی از پروژه های مهم عکاسی محمدزاده عبارتنداز:

 • پروژه عکاسی از معماری محله های قدیم مشهد 1381 تا1385 به طریق آنالوگ
 • پروژه ده ساله عکاسی از “تحولات نوین کوهسنگی مشهد” 1382 تا 1392 به طریق آنالوگ و دیجیتال
 • پروژه عکاسی از معماری کشور ارمنستان به طریق آنالوگ و دیجیتال 1388
 • پروژه عکاسی از معماری 120سینمای قدیم تهران به طریق آنالوگ و دیجیتال 1388
 • پروژه عکاسی “کوهسنگی مشهد از منظر زیبایی شناختی در زمستان” به شیوه دیجیتال 1389
 • پروژه داگرئوتیپ معماری باستانی به روش داگرئوتیپ 1391 (از این مجموعه، داگرئوتیپ “سعدیه” در موزة عکسخانه شهر تهران نگهداری می شود)
 • پروژه داگرئوتیپ پرترة مفاخر ایران به روش داگرئوتیپ 1392 تا 1393
 • پروژه داگرئوتیپ هنرمندان ایران 1392 تا …
 • پروژه “بازتولید نخستین عکس جهان” به شیوه “هیلوگرافی” ژوزف نیپس. مرداد 1393(این عکس در موزة کتابخانه انجمن صنفی عکاسان مشهد نگهداری می شود)
 • پروژه داگرئوتیپ کاخهای ایرانی 1392 تا 1393

 

دیگر فعالیت ها در عرصه هنر:

طراح جلد کتاب موسسة فرهنگی “مولیان جم” دهة 70، عکاسی برای نشریة علمی تخصصی معماری شهرسازی “هفت شهر” دهة 70، شرکت در بیش از 100 جشنواره عکاسی وطنی در دهة 80 و اخذ حدود سی مقام و جوایز مختلف، داوری و دبیری نمایشگاههای عکس، شرکت در بیش از 20 نمایشگاه گروهی. برگزاری شش نمایشگاه انفرادی عکس و نقاشی در مشهد و تهران. برگزاری ورک شاپ. تشکیل جلسات و گفتمان برای آشنایی هنرمندان و دانشجویان عکاسی با فرایند داگرئوتیپ. مدیر و مولف ویژه نامه عکس خراسان که در آن، طی 8 نشریه، “تاریخ عکاسی خراسان” تألیف و در1392 و 1393 منتشر شد. همچنین ساخت یک مجموعه مجسمه فلزی با جوشکاری در اوایل دهه هفتاد و چندین مجموعه نقاشی رنگ و روغن از دهه 60 تا 90 که مهمترین آنان مجموعه “مشروطه خواهان” می باشد.

تعدادی از تئوری و نظریه ها:

تعدادی از نظریه و تئوری های ارایه شده درباره عکاسی و دیگر هنرهای تجسمی توسط محمد محمدزاده تیتکانلو : تئوری تصویر عمودی 1385  –  تئوری عکاس مولف تاتر 1386 –  تئوری “هنر پاریدولیا” در هنرهای تجسمی  1386 – تئوری عکاسی معماری “تافوت” 1387 –  نظریه مکتب عکاسی تفلیس1393   – تئوری عکاسی نابینایان 1394 –  تئوری زبان تصویر نمادین فرهنگ بومی در ساختار تزیینات داخلی 1394 – تئوری طراحی داخلی مجازی دیورامای مدرن 1395

تعدادی از برگزاری کارگاهها و سمینارها:

1- برگزاری نخستین “کارگاه عملی داگرئوتیپ” در موزه عکسخانه شهر تهران 2- برگزاری ورک شاپ نظری عکاسی داگرئوتیپ کلاسیک جهت دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر دو، در مشهد- خیابان رضا 1 (مربوط به کلاس دانشجویان ارشد عکاسی استاد رضوی) سال 1392  3- برگزاری دو کارگاه تئوری و عملی درباره عکاسی داگرئوتیپ سنتی و “میم داگ” جهت دانشجویان عکاسی دانشگاه نیشابور (مربوط به دانشجویان استاد مرتضی لطفی) در انجمن صنفی عکاسان مشهد 1393  4- کارگاه تئوری عکاسی داگرئوتیپ سنتی و مدرن در “حوزه هنری مشهد” با عنوان “گپ و گفتمانی پیرامون عکاسی به سبک داگر”، دبیر کارگاه “سلطان آبادیان” 1393  5- نخستین “کارگاه تئوریک عکاسی معلولین” در ایران و جهان، شانزده آذر 1393 با حمایت معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان در نگارخانه چارسوق کوهسنگی مشهد 6- تشکیل و اجرای جلسات یک دوره سه ماهه آموزش عکاسی هنری برای نابینایان و کم بینایان از 1393/5/15 در مرکز امور توانبخشی نابینایان و کم بینایان مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی، با حمایت ریاست مرکز “دکتر آرزو سازگار”. این دوره نخستین بار در کشور بوده است. 7- کارگاه تاریخ عکاسی و داگرئوتیپ در دانشگاه…….. جهت دانشجویان خانم……. 1394  8- کارگاه نظری سبک های عکاسی در شهر بهشت مشهد، دبیر کارگاه “مهندس سمیه محمودی” 1394  9- کارگاه تئوری و عملی سبکهای عکاسی هنری در ییلاقات شهرستان ساری 1394    10- کارگاه تئوری تاریخ عکاسی ایران و پروسه های قدیم عکاسی در ایران جهت دانشجویان “استاد آزادی” در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرنگاران مشهد،  اول اسفند 1394  11- کارگاه عملی عکاسی داگرئوتیپ با شیوه “میم داگ” جهت دانشجویان “استاد آزادی” در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرنگاران مشهد، دوم اسفند 1394  12- کارگاه نظری و عملی فرایند”کاغذ عکس نمکی” در انجمن صنفی عکاسان مشهد، جهت دانشجویان رشته عکاسی استاد نصیری 1395/2/11    13- کارگاه و سمینار “عکاسی معماری و کنکاشی بر معماری ایرانی در هندوستان” و ارایه نظریه “تافوت” در موسسه “آموزش عالی مهندسان مشهد” 1394/11/13  ، دبیر کارگاه “مهندس سمیه محمودی” 14-  كارگاه تخصصی “عكاسی رمانتيسم” در داخل چارتاقی بازه حور با حمایت انجمن صنفی عکاسان مشهد و میراث فرهنگی و گردشگری خراسان، دبیر کارگاه “مهندس سمیه محمودی” 1395/2/31

داوری جشنواره ها:

داور اولین جشنواره فرهنگی هنری “ما مردم مشهد”  مربوط به شهرداری مشهد، بخش عکس 1392 – رییس داوران جشنواره عکس “پرتره معاصر خراسان” نگارخانه میرک، انجمن صنفی عکاسان مشهد 1393. داور دومین جشنواره فرهنگی و هنری “ما مردم مشهد” بخش عکس 1394 . ریاست داوران “اولین جشنواره استانی عکس معلولین خراسان رضوی” با عنوان “نگاه” اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، امور توانبخشی 1393/9/13 داور “نهمین جشنواره فیلم وعکس خراسان رضوی” مرکز کاشمر، بخش عکس 1394/9/26

آدرس ویکی پدیا:کلیک کنید

 

 

BIO OF ARTIST

mohammad mohammadzadeh Titkanloo – Birth date: 24/5/1964 Iran- Bojnord

Photographer, Daguerreotypist, painter, Author and researcher of photography and art history and the first Daguerreotypeist of Iran`s contemporary. Member of photographist group of Khorasan-Razavi in 2009 of Mashhad and so member of fiap, International art photography group  of  France, in  2011. Photographer of improvement specialized section and citizen improvement “Seven City” in Tehran around 2003 to 2004 years. Manager of “khorasan photo magazine” in 2013. Revival of the Iranian contemporary daguerreotype art; Establishment of first dags exhibitions in iran, Compiler of book and some articles about daguerreotype, Innovator of  Modern inventions To promote old daguerreotype method: “Mim Dag” process, including digital daguerreotype, analogue daguerreotype and polarization daguerreotype

SUMMERY OF FESTIVAL ACTIVITIES

Presented in 120 photography festival (just at iran) and Receiving 32 topic and various awards that some of them as follows

 Receiving thank tablet and the best photo award in third Abrang photo festival in 2003. 2- Receiving thank tablet and worthy of appreciation in photo section of  summer festival of mashhad in 2006. 3- Receiving the best topic  and so festival statue in specialized photo festival  “professional portrait” of Varamin in 2009. 4- Selected of the best photo in the first photography festival “ Iran, Region  of monotheism Religions” of Tehran in 2009. 5-  Receiving thank tablet and award in the first photo festival “ more expensive from Gold” of Arak in 2009. 6- Receiving thank tablet and award in the third photo festival “We Can” of Tehran, photographist `s home, virtuoso zone in 2009.

ESTABLISHMENT OF EXHIBITION

establishment of 30 Gregarious photo Exhibition and four individual photo Exhibition named “improving cities of Iran” in Bojnord university in 2006 and “resurrection in Armenia” in artistic`s home of Mashhad in 2009.  “Daguerreotype” in Tehran photo musiem in 2012. “Oriental Daguerreotypes” at Mashhad “Azar noor Gallery” 2013

workshop about how Daguerreotype is made in “iran photo museum” on Sunday June 2 at 15 to 17 PM 2012 will be held

Painting exhibition named “Mashroote” at “Artin galery” in Mashhad 2015

COMPILATIONS

   the book named “Old portraits of Iran photography history” in 2009

   the photo book  named “Resurrection in Armenia” in 2009

    the book named “first Dagreotypes of Iran`s contemporary” in 2011

    the book named “Tourist photographers in khorassan” in 2013

   printing of various essayes about photography, and art history in various photography tracts

INVENTIONS

Innovator of  “Mim Dag” daguerreotype process, including 4 methods or steps; digital daguerreotype, analogue daguerreotype, polarization daguerreotype and 3D Dag 2009

Dag maker apparatus, for “Mim dag daguerreotype” methods; digital and Analogue daguerreotype

3D Dag maker apparatus, for Mim dag 3D method

Silver plate sensitising Layer

Contrast & protective solutions, instead of Golding process

Instant monitor printing paper,  for printing and making instant clasical album from images of all monitors – 2015

wikipedia adress – کلیک کنید

7دیدگاه ها

 • عاطفه بهبهانی(وطن چی) گفت:

  سلام و شما چندی پیش به منزل ما آمدید و از بانو سیمین بهبهانی در خانه خودش در ونک پارک عکس گرفتید .حال تقاضا دارم که اگر این عکس حاضر است به هر شیوه که خود مایلید یک کپی از آن را برای ما ارسال نمایید.
  سپاس گزار : خانواده ی بهبهانی

  • سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد. همدردی و تسلیت بنده را جهت فقدان بانوی غزل بپذیرید. دو عکس به شیوه جاودانه داگرئوتیپ از بانو گرفته شد که که هنوز کارهای آزمایشگاهی آن به اتمام نرسیده اما راضی کننده می باشند که به زودی تصویر آن را به همراه عکسهای پشت صحنه و عکسهای یادگاری، به یک آدرس ایمیلی که بدهید برایتان ارسال می کنم. موفق و پاینده باشید
   ارادتمند: محمد محمدزاده تیتکانلو

 • پوریا گفت:

  با درود خدمت استاد گرانقدر ، استاد حضور شما به صورت تخصصی در همایشهای دانشگاه ها پیرامون موضوع تخصصی عکاسی فکر کنم کمک شایانی بتونه بکنه به تمام شاخه های هنر ! ما دانشجوها به افرادی مثل شما نیازمندیم .

 • محمدرضا بهزادی گفت:

  سلام و عرض ادب و احترام به حضور استاد گرانقدر و نازنین، جناب محمد زاده،
  خیلی از بازدید سایت فعال و خوب شما مسرور شدم، چقدر مایه ی تاسف من شد که کارگاه سال گذشته ی شما را که سرکار خانم طریقی بنده را دعوت کرده بودند از دست دادم، خیلی مایل به زیارت شما و بازدید از کارهای ارزشمند شما هستم. من حشره شناس هستم و علاوه بر این، بر روی پروژه های تاریخی هم کار می کنم. علاوه بر این ها مجموعه ای کوچک از عکس های خاص دوره ی قاجار هم جمع کرده ام و البته بسیار به فراگیری این روش نیز علاقمندم ، دوست دارم از نزدیک با شما آشنا شوم و این روش را حتی به صورت تئوریکال از شما فرا گیرم . شما به نظرم مشهد تشریف دارید. امیدوارم بتوانم در ماه بعد سفری به مشهد داشته باشم تا با شما دیدار کنم. علاوه بر تمام این موارد من در مجله ی داستان همشهری هم کار می کنم. خیلی مایل هستم که یک بار از شما مطلبی با عنوان عکاسی داگرئوتیپ کار کنیم. اگر برای شما مقدور بود، به آدرس ایمیل من ایمیل خودتان را ارسال کنید تا بتوانم ما بقی موارد را راحت تر بیان کنم و عرض ادب داشته باشم. سپاس از وقت و حوصله ی شما استاد عزیز.
  محمدرضا بهزادی

  • آقای بهزادی عزیز خرسندم از اینکه که افراد فهیم و با دانشی چون شما از این سایت دیدن می کنند. بسیار مایلم هر زمان به مشهد تشریف آوردید. شما را ببینم. به امید دیدار با من تماس بگیرید. 09156015390

  • آقای بهزادی عزیز خرسندم از اینکه که افراد فهیم و با دانشی چون شما از این سایت دیدن می کنند. بسیار مایلم هر زمان به مشهد تشریف آوردید، شما را ببینم. به امید دیدار با من تماس بگیرید. 09156015390

پاسخ دادن به پوریا لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *