16
اکتبر

کتاب نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران

Cover of book; "The first contemporary daguerreotype of iran & Process of making a daguerreotype" By "M. Mohammadzadeh Titkanloo" Mashhad, Iran 2009

Cover of book; “The first contemporary daguerreotype of iran & Process of making a daguerreotype” By “M. Mohammadzadeh Titkanloo” Mashhad, Iran 2009

Cover of book; "The first contemporary daguerreotype of iran & Process of making a daguerreotype" By "M. Mohammadzadeh Titkanloo" Mashhad, Iran 2009

Cover of book; “The first contemporary daguerreotype of iran & Process of making a daguerreotype” By “M. Mohammadzadeh Titkanloo” Mashhad, Iran 2009

کتاب نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران، در سال 1389 توسط محمد محمدزاده تیتکانلو تألیف و به چاپ رسید. که موضوع اصلی آن معرفی نخستین تجربیات مؤلف در ساخت عکس داگرئوتیپ است و همچنین شیوه عملی عکسبرداری داگرئوتیپ، با حال و هوای ایرانی و ابزار دست ساز، به صورت آموزشی در آن مرقوم شده. طراح جلد کتاب، “نگین محمدزاده” طرح جلد این کتاب را به زیبایی از کار در آورده و به حال و هوای موضوع کاملأ نزدیک شده است. صفحه نخست کتاب اینگونه شروع شده است:  مجال خودنمايي روح زيبايي، در دوران عکسبرداري به شيوة «داگرئوتيپ» در ايران، بسيار اندک بود و پس از آن عکاسان بيشماری با شيوه های ديگر عکسبرداری، بدنبال آن زيبايی ماورايی و فريبنده بودند.اين شيوة بدوی عکاسی، حدود 150 سال در ايران کاملأ فراموش شد و در آن قالب، هيچ حرکتی از عکاسان ديده نشد يا اگر علاقمندانی تلاشی هم کرده بودند، در پيچ و خمهای فرايند سختِ اين شيوه ناکام شده اند. مهمترين وظيفة هنرمند، اين است که روح زيبايی را به جهانيان هديه کند حتی اگر قرار است راه سختی را پيش رو داشته باشد. همنشينی نور و نقره، زيبايی طلايی خلق می کند؛ يک داگرئوتيپيست،  چون کيمياگری می ماند که در تاريکخانة خود ، مس و نقره را با فرايندهای شيميايی ترکيب می کند تا خالق تصاويری منحصر بفرد و طلايی باشد. در فروردين 1389 دوربين داگرئوتيپ و ابزار آن، از جعبه های بخار گرفته تا دستگاه ظهور، کاملأ دست ساز ساخته شد و دو ماه بعد، پس آزمايشها و ناکاميهای بسيار و سر وکله زدن با مواد شيميايی،  بلاخره عکسها  بر صفحة نقره ای ظاهر شدند.  تصاوير نخستين عکسهای داگرئوتيپ معاصر، که بر لوح نقره ای، به شيوة داگری و کاملأ سنتی  بدست آمد را  تقديم به عکاسان هنرمند و هنر دوستان می نمايم تا تشويقی باشد  برای علاقمندانی که  بخواهند  اين شيوة عکاسی را ، ديگر بار در ايران زنده کنند. محمد محمدزاده (تيتکانلو) تيرماه 1389

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *