فیلم سینمایی سفر به مریخ در ایران ساخته می شود

خبر از انجمن صنفی عکاسان و فیلمبرداران مشهد برای دیدن خبر کلیک کنید

سفر به مریخ، محمد محمد زاده تیتکانلو نخستین فیلم فضایی ایران

سایت فیلم سفر به مریخ http://tomars.ir